Курсът цели да ви покаже основите не само на скриптовия език PHP, но и като цяло - на програмирането. Обучението няма да бъде леко, но няма да бъде и прекалено тежко.

Ще бъдат разгледани неговите синтаксис, функции, библиотеки, типове данни, сесии, бисквитки и какво ли още не. Ще научите как работят истинските програмисти и какво им ковства, защото самите вие ще се превърнете в такива! Ще разберете, че данните трябва да бъдат разделени от логиката, просто защото така е най-добре за самите вас. И най-важното - в края на курса ще бъдете толкова на вътре в материята, че ще бъдете напълно способни да създадете свой собствен Фейсбук.

Освен PHP, ще бъде разгледан и езикът за работа с база данни - MySQL. Все пак Фейсбук без база данни не може, нали? :)

Но както казва една древна поговорка: "Който каквото сам си направи, и Господ не може да му го причини". Или казано с други думи - ако искате да станете добри - постарайте се!

Facebook група

Курсът си има Facebook група, в която ще бъдат публикувани обновленията около обучението.


Име на лекцията: Материали:
Инсталация на работната среда
Hello World. Математически операции. Променливи.
Масиви. Логически оператори
Цикли
Хостинг услуги
Форми. Работа с данни
Бисквитки. Сесии.
Упражнение
MySQL & phpMyAdmin
MySQL @ PHP
Функции. Добри практики.
Основни на ООП
Наследяване. __construct() и destruct(). Public, private protected.
Autoloading, namespaces, parent::, интерфейси
Exceptions
MVC. Laravel - конфигурация, миграции, работа с БД
Eloquent ORM. Routing. Middlewares. Views. Blade Templating
Разработка на пълнофункциониращо уеб приложение. Телефонен указател.
Тест Няма добавени материали.
Изпит Няма добавени материали.
За курса
Стартова дата: 05.11.2014 г.
Крайна дата: 30.06.2015 г.
Срок за записване: 12.11.2014 г. в 14:30 ч.
Записване

Трябва да , за да се регистрирате за курса.


Групи
Име: Ден: Зала: Записани:
А Вторник,
14:30 ч.
222 25/25
B Четвъртък,
14:30 ч.
222 25/25